Esteu aquí

Contacte
Vall-Llovera Llovet, Montse
ORCID: 
0000-0001-5320-7150

L’activitat de recerca de la investigadora Montse Vall-llovera se centra en l’estudi de les pràctiques d’ús, d’apropiació i de consum que fan els joves de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i l’ús d’eines metodològiques per a la seva anàlisi; també se centra en els estudis de gènere i tecnologia

S'interessa pel conjunt de significats que els joves construeixen col·lectivament en aquestes pràctiques i la seva relació amb la construcció de la seva identitat. Alhora, fa un èmfasi especial en l'anàlisi i la reflexió sobre les metodologies emprades en l'estudi i la recerca sobre els nous espais virtuals i presencials de relació mitjançant les TIC, i els usos que en fan.

És membre del grup de recerca interuniversitari JovenTIC (URV-UAB-UOC), dirigit per la Dra. Adriana Gil Juárez, de la URV.