Esteu aquí

Contacte
Tuset Peiró, Pere
ORCID: 
0000-0001-5803-667X

Pere Tuset és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, i investigador del grup de recerca Wireless Networks (WiNe).

 La seva activitat de recerca se centra en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de xarxes de sensors sense fil aplicades al monitoratge distribuït de paràmetres físics, amb aplicació a la indústria i a les ciutats.

En l'àmbit electrònic, els reptes principals són la reducció de la mida, el consum energètic i el cost dels dispositius. En el camp de les comunicacions, els reptes principals són la gestió de l'espectre radioelèctric i de l'accés al medi dels dispositius.

Finalment, pel que fa a la computació, els reptes principals són els algorismes que permeten processar les dades i fer una gestió eficient dels recursos.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis