Esteu aquí

Contacte
Torrubia Chalmeta, Blanca
ORCID: 
0000-0003-4712-2913

L'activitat R+D+I de la investigadora Blanca Torrubia Chalmeta se centra en els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i Internet en els següents àmbits del dret: la propietat intel'lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat, la confidencialitat, el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, la protecció de consumidors i usuaris, la responsabilitat dels proveïdors de serveis, la resolució de conflictes on-line, i les noves formes de delinqüència; tots ells en l'actual context de globalització normativa. Aquesta reflexió i anàlisi jurídica es fa des d'una perspectiva interdisciplinària, que permet el treball conjunt i l'enriquiment transversal de les diverses àrees, però sense renunciar a la necessària especialització i aprofundiment que requereix tota investigació jurídica. Disposa també una experiència dilatada i acreditada en l'anàlisi de les implicacions jurídiques derivades de la tecnologia digital, en haver treballat de forma coordinada en el marc dels Estudis de Dret i Ciència Política. 

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis