Esteu aquí

Contacte
Torrent Sellens, Joan
ORCID: 
0000-0002-6071-422X

Catedràtic d'Economia dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Economia (doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, i màster en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva activitat de recerca està relacionada amb l'anàlisi de les dimensions empresarials, econòmiques, laborals, de benestar i salut de la transformació digital. Entre els seus interessos principals de recerca destaquenla productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat; l'emprenedoria i la innovació; el treball, la formació i l'ocupabilitat, i el benestar laboral i la salut digital.

És fundador i director del grup de recerca d'Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC)de la UOC. Aquest grup de recerca interdisciplinari, interuniversitari i internacional, reconegut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a grup de recerca consolidat (GRC) en la convocatòria 2017-2020 (exp: SGR 2017 147) i que aglutina trentainvestigadors de diversos àmbits de les ciències socials, té com a objectiu principal de recerca l'anàlisi interdisciplinària dels antecedents i els resultats dels usos de les tecnologies digitals sobre l'empresa, el treball i l'economia.

L'i2TIC té cinc grans programes de recerca: i) economia, empresa i transformació digital; ii) e-learning, treball i ocupabilitat; iii) management sostenible; iv) salut digital i telemedicina; i v) salut ocupacional i benestar laboral. Com a resultat d'aquesta dinàmica de recerca, ha publicat 97 articles en revistes científiques internacionals i nacionals, entre elsquals destaquen 41 articles en revistes indexades a JCR ISI SSCI/SCIE i 18 articles en revistes indexades a SJR SCOPUS.

És autor de 41 llibres i 23 capítols de llibre, entre els quals cal esmentar els publicatsper editorials com IGI Global, Verlag, PalgraveMacMillan, IntechOpen, Ariel, Pirámide, ESIC o Mundi Prensa.

Ha participat, presentant comunicacions, en 36 congressos científics internacionals i 17 de nacionals, i ha impartit 115 conferències i comunicacions en jornades i activitats de transferència de la recercad'índole diversa.

Ha dirigit catorze projectes de recerca competitiva o contractada, finançats per entitats com la Comissió Europea (Direcció General de Societat de la Informació i Mitjans de Comunicació), el Fons Social Europeu, els fons estructurals de la Unió Europea, el Ministeri de Ciència i Innovació (Projectesde Recerca Fonamental No Orientada), la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Finances, Servei d'Ocupació de Catalunya i Fundació Observatori per a la Societat de la Informació i el Coneixement), el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), la Cambra de Comerç de Girona o la Fundació Barcelona Digital.

Ha dirigit vuit tesis doctorals (més quatre en direcció). Ha dirigit o dirigeix 57 treballs finals de màster universitari.

 És avaluador de trenta revistes, membre del consell editorial de Sustainability i avaluador de projectes i programes de recerca en diversesagències (AGAUR, ANEP).

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis