Esteu aquí

Contacte
Serra Vizern, Montse
ORCID: 
0000-0003-2023-7278

La seva activitat de recerca, passada i present, tant a la UOC com a la UAB, es desenvolupa des de dos camps estretament lligats: el compromís social de la tecnologia i la docència. En aquests àmbits, s'analitzen les influències i les conseqüències molt diverses de les noves tecnologies en la societat, especialment en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

El camp d'expertesa de la docència duta a terme (metodologies i eines d'aprenentatge) esdevé el principal transmissor de coneixements i implicacions ètiques, tant en l'entorn professional com en els àmbits de la justícia social, el desenvolupament i la sostenibilitat.

En conseqüència, la seva recerca es duu a terme des d'una perspectiva interdisciplinària que abasta l'àmbit de les ciències socials i l'enginyeria.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis