Esteu aquí

Contacte
Saigi Rubió, Francesc
ORCID: 
0000-0001-9616-1551

L’activitat d’R&I de l’investigador Francesc Saigí se centra, en primer lloc, en l’anàlisi dels determinants tecnològics i no tecnològics dels usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que fan els professionals de la salut; en segon lloc, en la definició, implementació i avaluació de nous serveis de salut en línia i salut mòbil; i en tercer lloc, en l’anàlisi dels efectes de la salut en línia i la salut mòbil sobre l’estat de salut dels usuaris i pacients dels sistemes de salut. Paral·lelament, des que va començar la seva «vida professional» a la UOC, s’ha dedicat a innovar en la formació en salut i en l’ús de les xarxes socials per a l’intercanvi de coneixements en salut.

És fundador i assessor científic de CICUT (Clúster Iberoamericà de Col·laboració Universitària en Telemedicina), http://www.cicut.net) i investigador principal de la xarxa CYTED-RITMOS ( Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut (RITMOS) Ref. 515RT0498 [https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/].

Des de l’abril del 2018, és director del nou centre col·laborador de l’OMS en salut en línia

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis