Esteu aquí

Contacte
Sabadell i Bosch, M.Mar
ORCID: 
0000-0001-7643-8859

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Obté el diploma d'Estudis Avançats per la UniversitatOberta de Catalunya i la suficiència investigadora en el doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement (2003).

Des del 1999 imparteix docència a la UOC en matèria de fiscalitat empresarial i en l'àmbit del dret del treball i la prevenció de riscos laborals. Ha ocupat els càrrecs d'adjunta delvicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat (2006-2008) i adjunta delvicerector de Professorat i Política Universitària (2009). Ha obtingut la distinció Jaume Vicens Vives (2017) de la Generalitat de Catalunya a la qualitat universitària pel lideratge en el desenvolupament de pràctiques per a l'avaluació de competències professionals en un context d'aprenentatge en línia.

Mar Sabadell-Bosch és professora i investigadora del DigiBiz Research Group, de la UOC. Els seus interessos en recerca se centren en dues àrees principalment:

1) la interrelació entre l'ús de les TIC i el treball i l'anàlisi del desenvolupament de formes de treball flexible i treball a distància, amb un especial interès en matèria d'obligació i responsabilitat empresarial en la seguretat i salut en el teletreball; i

2) l'anàlisi de l'e-learning i la qualitat acadèmica, en relació al desenvolupament de pràctiques virtuals i a l'avaluació de competències professionals.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis