Esteu aquí

Contacte
Ruiz Mallen, Isabel
ORCID: 
0000-0002-9679-3329

L’activitat d’R&I de la investigadora Isabel Ruiz Mallén se centra a contribuir a la comprensió de les transformacions urbanes socioambientals des de l’estudi del coneixement i comportament humà en l’àmbit de la sostenibilitat, analitzant com diferents actors s’informen, perceben, comparteixen i construeixen aprenentatges i com interactuen amb el seu entorn per respondre als canvis socioambientals. 

Amb el projecte H2020 que coordina des de TURBA Lab, PERFORM, la seva activitat actual també se centra en l’exploració de metodologies participatives innovadores, basades en les arts, per a promoure l’interès dels joves per la ciència amb la finalitat de contribuir a una societat basada en el coneixement.

Els seus principals interessos de recerca són els processos d’aprenentatge participatiu en l’àmbit de l’educació i comunicació ambiental i la conservació comunitària, la cocreació en l’àmbit de la sostenibilitat i resiliència urbanes, i l’educació i comunicació de la ciència inclusives mitjançant metodologies innovadores i participatives. 

És membre del grup de recerca TURBA (Transformació Urbana en la Societat del Coneixement) de la UOC. Des del 2017 és investigadora Ramón i Cajal.


Activitat R&I