Esteu aquí

Contacte
Rueda Estrada, J. Daniel
ORCID: 
0000-0002-7820-8392

Les principals línies d'investigació realitzades giren a l'entorn dels eixos següents: benestar social, serveis socials i protecció social, amb especial referència a col•lectius vulnerables, pobresa i exclusió social; món rural i atenció a la població, desenvolupament rural i governança com a model alternatiu a la vida i món urbans; serveis socials per a gent gran i persones amb discapacitat, amb especial referència a temes d'incapacitació, maltractament, soledat i cures; ètica i serveis socials: l'ètica de les cures, comitès d'ètica; treball social i salut: influència dels factors socials en la salut.

Activitat R&I