Esteu aquí

Contacte
Rovira Ferrer, Irene
ORCID: 
0000-0003-0031-6892

La seva activitat docent i de recerca s'emmarca clarament en l'àmbit de la fiscalitat, centrada en els aspectes relacionats amb la tributació familiar i l'activitat econòmica. 

A més, recentment s'ha iniciat una nova línia exigida per l'actualitat, destinada a determinar les principals situacions generades per la COVID-19 que tenen un impacte tributari directe, en què alhora s'analitza com s'ha de dur a terme la tributació correcta i s'aporten propostes de millora després de concretar els problemes i les necessitats detectats. 

Tot plegat, sense deixar de banda l'estudi de la fiscalitat autonòmica i local i, en general, del repartiment del poder tributari, aspectes imprescindibles per obtenir una visió completa del sistema.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis