Esteu aquí

Contacte
Rovira Ferrer, Irene
ORCID: 
0000-0003-0031-6892

L'activitat R&i de la investigadora Irene Rovira Ferrer se centra en l'estudi del Dret Financer i Tributari. Els seus principals interessos de recerca són la fiscalitat autonòmica i local, els procediments tributaris, els drets i garanties dels obligats tributaris. També està especialitzatda en la informació i assistència tributària i en l'Administració tributaria electrònica.

És membre del grup d'R&I TAXLABOR, (Fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis