Esteu aquí

Contacte
Roig Sanz, Diana
ORCID: 
0000-0002-6353-7708

Diana Roig Sanz, que ha merescut una Starting Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC) i una ajuda Ramón y Cajal, és experta en literatura global i transferència cultural, sociologia de la traducció i ús de mètodes digitals aplicats a objectes històrics. És una de les poques investigadores catalanes i hispàniques (tant a Catalunya i a Espanya com a Amèrica Llatina) que actualment combina l’anàlisi macrohistòrica i microhistòrica amb la tecnologia KDD (descobriment de coneixement en les bases de dades) i les dades massives.

La mineria de dades i les dades massives van canviant la manera de crear coneixement, d’accedir a la informació i de conservar i protegir el nostre patrimoni cultural. Avui, un dels principals reptes que es plantegen per a una història cultural global descentrada i no eurocèntrica és la participació en relats més exhaustius dels processos culturals (tant geogràficament com temporalment). La recerca de Diana Roig Sanz es desenvolupa sobre aquests temes clau en els estudis mundials i aplica eines d’humanitats digitals d’avantguarda que fan possible un enfocament acadèmic nou que parteix de les característiques següents:

1) Un enfocament descentrat i empíric de la història cultural global.

2) Un gir de les humanitats cap a les dades massives.

3) Una metodologia transversal.

 4) Una ciència col·laborativa, oberta i internacional. 

En aquest sentit, Roig Sanz ha qüestionat i revisat interpretacions acadèmiques anteriors i ha desenvolupat enfocaments nous i originals.  

Activitat R&I