Esteu aquí

Contacte
Rodríguez González, M. Elena
ORCID: 
0000-0002-8698-4615

L’activitat de recerca de la investigadora M. Elena Rodríguez González se centra en l’anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes d’aprenentatge en línia i d’assessorament en línia, i també en l’anàlisi i visualització de les dades que aquests sistemes recullen, amb diferents objectius: avaluar el grau de seguiment i l’adquisició d’habilitats dels estudiants, millorar els processos que garanteixen una avaluació en línia segura i la generació de coneixement adreçat a estudiants, professors i la mateixa universitat. 

Així mateix, també són objecte d’interès l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de sistemes de representació del coneixement i el raonament, i la seva integració en sistemes d’aprenentatge en línia i d’assessorament en línia. 

És membre del grup de recerca TEKING (Technology-Enhanced Knowledge and Interaction Group) de la UOC.


Activitat R&I