Esteu aquí

Contacte
Rius Gavidia, Àngels
ORCID: 
0000-0002-6492-8209

L'activitat R+D+I de la investigadora Àngels Rius se centra en l'estudi de mètodes formals per a l'especificació de processos basats en ontologies i en el desenvolupament d'eines CASE que permetin fer-los efectius. L'objectiu és aconseguir descripcions de processos que siguin no ambigües, precises i concises de manera que es puguin fer servir per oferir suport a la implementació de serveis. Els seus principals interessos de recerca són la descripció de patrons de processos i la seva aplicabilitat en el desenvolupament de serveis en entorns de e-Learning. 

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis