Esteu aquí

Contacte
Prieto Blázquez, Josep
ORCID: 
0000-0001-7532-0437

L'activitat R+D+I de l'investigador Josep Prieto Blázquez se centra en l'àmbit de la seguretat i la privadesa de la informació fent especial èmfasi en les xarxes obertes. Per xarxes obertes entenem totes aquelles que van més enllà dels paradigmes estàndards i centralitzats i que tenen una naturalesa oberta des del punt de vista descentralitzat.

La línia de recerca en seguretat operativa intenta donar resposta als problemes que han aparegut en les noves xarxes formades per dispositius heterogenis. Aquestes xarxes s'utilitzen en gran part per a l'intercanvi de continguts multimèdia i és lògic que part del desenvolupament de la seguretat en aquestes xarxes vagi encaminat a tècniques adients per tal de poder protegir la informació multimèdia que hi circula.

Al marge de la seguretat de la xarxa pròpiament dita, centra també la seva recerca en tècniques de marcat de la informació que permeten oferir certes propietats de seguretat i privadesa.

És membre del grup d'R+D+I KISON, (K-riptography and Information Security for Open Networks) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis