Esteu aquí

Contacte
Pérez Navarro, Antoni
ORCID: 
0000-0002-7037-0635

La seva activitat de recerca se centra enles línies d'estudi següents:

  • Posicionament i navegació en entorns interiors sense infraestructura afegida. Per fer-ho, es fan servir senyals d'oportunitat com el wifiamb la tècnica del marcatge (fingerprinting) o el camp magnètic. Aquesta línia de posicionament es combina amb la creació i la gestió de rutes sobre mapes reals en el grup de recerca Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) de la UOC.
  • Prevenció de malalties mitjançant telèfons intel·ligents. Preferentment es fa amb missatges basats en el context i la supervisió de les autoritats sanitàries. Per al context es fan servir tècniques de geoperimetratge (geofencing) i mecanismes de ludificació.
  • Ensenyament de la física, principalment en entorns no presencials. Actualment treballa en l'ús del vídeo com a suport a la docència de la física, i prèviament s'ha centrat en l'ús del llenguatge matemàtic en entorns no presencials.
  

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis