Esteu aquí

Contacte
Pousada Fernández, Modesta
ORCID: 
0000-0001-7037-003X

L'activitat R&I de la investigadora Modesta Pousada Fernández té com a objectiu principal l'estudi dels aspectes psicològics vinculats a l'ús de les TIC en relació a la salut i la qualitat de vida de les persones.

Les seves línies de treball actuals estan vinculades a la promoció de la salut mitjançant internet en diferents grups i condicions de salut, l’alfabetització en salut i la relació entre els processos cognitius i els sistemes tecnològics.

Participa en diferents activitats i projectes en col·laboració amb altres institucions i centres de recerca nacionals i internacionals, i els resultats de la seva recerca contribueixen no només a la millora de la qualitat de vida de les persones, sinó també a orientar les administracions en l'ús de les TIC per a la promoció de la salut en la seva accepció més àmplia.

És membre del grup d'R&I, PSiNET (Psicologia, Salut i Xarxa) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis