Esteu aquí

Contacte
Porta Simó, Laura
ORCID: 
0000-0002-7121-0617

L'activitat R&I de la investigadora Laura Porta Simó se centra en l'estudi de l'anàlisi didàctic de recursos docents multimèdia per l'ensenyament-aprenentatge virtual. També està especialitzada en el disseny de vídeos i hipervídeos didàctics.

Els seus principals interessos de recerca són els recursos didàctics multimèdia. 

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis