Esteu aquí

Contacte
Peguera Poch, Miquel
ORCID: 
0000-0002-8005-7140

L'activitat R+D+I de l'investigador Miquel Peguera Poch se centra en els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i Internet en els següents àmbits del dret: la propietat intel·lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat, la confidencialitat, el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, la protecció de consumidors i usuaris, la responsabilitat dels proveïdors de serveis, la resolució de conflictes on-line, i les noves formes de delinqüència; tots ells en l'actual context de globalització normativa.

Aquesta reflexió i anàlisi jurídica es fa des d'una perspectiva interdisciplinària, que permet el treball conjunt i l'enriquiment transversal de les diverses àrees, però sense renunciar a la necessària especialització i aprofundiment que requereix tota investigació jurídica. Disposa també una experiència dilatada i acreditada en l'anàlisi de les implicacions jurídiques derivades de la tecnologia digital, en haver treballat de forma coordinada en el marc dels Estudis de Dret i Ciència Política.

És membre del grup d'R+D+I INTERDRET, (Dret d'Internet) de la UOC .

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis