Esteu aquí

Contacte
Peña López, Ismael
ORCID: 
0000-0002-0247-5179

L'activitat R&I de l'investigador Ismael Peña-López se centra en l'estudi de les Polítiques Públiques per al Desenvolupament, especialment en les TIC i una aproximació multidisciplinar de les ciències socials.

Els seus principals interessos de recerca tracten sobre l'impacte de les TIC en el desenvolupament. Per a fer-ho, es centra en:

1. Mesurar l'evolució de les economies digitals i l'adopció personal d'allò digital (e-readiness i la divisòria digital). Els temes en els que treballa inclouen les TIC per al Desenvolupament (ICT4D), la e-inclusió, la capacitació digital, les TIC en la cooperació al desenvolupament, les TIC sense ànim de lucre (nptech) o el voluntariat en línia.

2. Analitzar l'impacte de les TIC en el desenvolupament i les seves principals institucions. Es centra en el que conforma l'elecció subjectiva i l'elecció efectiva (educació, democràcia) i en l'elecció objectiva (salut, economia). És a dir, tot el que tingui relació amb l'empoderament i la governança:

   2.1. TIC i Educació: com la digitalització de continguts i comunicacions està transformant la manera que es transmet el coneixement i les institucions que vàrem dissenyar per a aquest propòsit. Alguns temes inclouen l'e-learning, e-portafolis, entorns personals d'aprenentatge (PLE), recursos educatius oberts (OER), educació 2.0...

   2.2. TIC i Democràcia: com la digitalització de continguts i comunicacions està transformant la manera que prenem decisions col·lectives i les institucions que vàrem dissenyar per a aquest propòsit. Alguns temes inclouen govern electrònic, govern obert i dades obertes, vot electrònic, moviments socials impulsats per les TIC, política 2.0...

És membre del grup d'R+D+I OPEN EVIDENCE  de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis