Esteu aquí

Contacte
Padró-Solanet Grau, Albert
ORCID: 
0000-0002-8242-2383

La seva docència se centra en les assignatures relacionades amb les metodologies de les ciències socials i l'anàlisi i l'avaluació de programes i polítiques públics en diferents programes dels Estudis de Dret i Ciència Política. 

En el camp de la recerca, la seva activitat s'ha orientat a l'estudi de l'impacte de la introducció de les TIC en l'àmbit de la política. El seu interès s'ha centrat a entendre la transformació dels partits polítics ja existents i l'aparició de nous partits. Quin impacte té l'entorn comunicatiu en les formes de comunicació política, l'organització i la manera com els membres i afiliats participen en els partits? Més específicament, la seva recerca s'ha enfocat en l'anàlisi de les formes de deliberació política en línia en les xarxes socials i també en les plataformes que les administracions públiques o els partits polítics ofereixen per a la participació de la ciutadania o de les persones afiliades.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis