Esteu aquí

Contacte
Mor Pera, Enric
ORCID: 
0000-0002-9832-9466

L'activitat de recerca d'Enric Mor Pera se centra en l'enginyeria del coneixement i la interacció persona-ordinador i la seva aplicació en el technology enhanced learning.

L'enginyeria del coneixement se centra en el desenvolupament de models per a la millora de les funcionalitats d'eines i aplicacions en entorns interactius. Els estàndards i les especificacions són elements clau per assolir la interoperabilitat entre les eines i les aplicacions desenvolupades. D'acord amb l'àrea de Human-Computer Interaction, la recerca es focalitza en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació d'eines, des de la perspectiva del disseny centrat en l'usuari i amb l'objectiu de millorar la experiència d'ús dels sistemes tecnològics i la seva accessibilitat per a totes les persones.

Les principals línies de treball inclouen l'ús de tècniques de representació del coneixement per formalitzar i raonar sobre sistemes interactius, les tècniques que permeten capturar i analitzar la interacció dels usuaris amb els sistemes interactius i la seva aplicació en el context del technology enhanced learning. Així, per exemple, la seva aplicació permet dissenyar, desenvolupar i avaluar sistemes d'e-assessment, de cerca i emmagatzematge d'objectes d'aprenentatge i d'anotació social.

Activitat R&I