Esteu aquí

Contacte
Montiel Juan, Irene
ORCID: 
0000-0002-0537-2458

El seu àmbit recerca principal és la victimització infantojuvenil, especialment l'assetjament escolar i la victimització sexual infantil, la ciberseducció de menors (online grooming), la sextorsió, el ciberassetjament (cyberbullying) i les conductes de risc en línia, com el sèxting i els jocs d'atzar en línia. 

Arran de la seva activitat investigadora, ha publicat més de trenta treballs sobre aquests temes, molts dels quals en revistes JCR de primer i segon quartil. També ha publicat un llibre i un manual sobre cibercriminologia i victimització en línia en editorials de primer quartil SPI, a més de diversos capítols en obres col·lectives. Des del 2013 ha col·laborat en diversos projectes competitius nacionals i ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals. 

En l'àmbit de la docència, ha estat coordinadora acadèmica i docent del màster de Ciberdelinqüència de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i ha impartit classes sobre delinqüència, convivència escolar i victimologia en els graus de Psicologia i de Criminologia de la Universitat de València (UV), en el grau de Mestre d'Educació Infantil i Primària de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) i en el grau de Criminologia i el màster universitari de Ciberdelinqüència de la UOC, on actualment és professora lectora. Com a psicòloga jurídica, ha estat coordinadora del Centre Terapèutic i Jurídic de la Fundació Vicki Bernadet, que des de fa més de vint anys atén professionals, famílies i víctimes d'abús sexual infantil a Barcelona i Saragossa.


Activitat R&I