Esteu aquí

Contacte
Mominó de la Iglesia, Josep Ma.
ORCID: 
0000-0002-8362-1501

Josep Maria Mominó ha centrat la seva activitat de recerca en l'estudi del procés d'integració de les TIC en els centres educatius. Fa atenció especial a les condicions que poden contribuir al desenvolupament d'entorns d'aprenentatge innovadors en el marc dels centres educatius, però també, en un sentit més ampli, ala configuració de xarxes de corresponsabilitat que integren l'acció d'agents diversos en l'acció educativa.

Els seus interessos principals de recerca se centren en qüestions com la relació entre la innovació i la qualitat en l'ensenyament, el binomi innovació-avaluació, la definició de sistemes d'indicadors per a l'avaluació i l'orientació de la innovació en l'àmbit educatiu, el concepte d'escola xarxa i el desenvolupament de xarxes d'innovació en ensenyament,i la contribució de les TIC a aquests processos.

.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis