Esteu aquí

Contacte
Méndez Ortega, Carles

És doctor en Economia i Empresa per la Universitat Rovira i Virgili; màster oficial en Formació del Professorat, especialitat Economia i Administració d'Empreses, per la Universidad Nacional de Educación a Distancia, i màster oficial en Economia i grau en Economia per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Va ser professor i investigador postdoctoral a la Universitat Rovira i Virgili i professor visitant a la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign (Estats Units).

Participa en un projecte europeu sobre els nous espais laborals (coworking) que pretén identificar la tipologia d'aquests llocs de treball emergents, revelar-ne la distribució espacial i explicar-ne els patrons de localització. És un projecte finançat per la Unió Europea a través del COST. També ha participat, com a membre de l'equip de recerca, en diferents projectes sobre la localització d'activitats productives i la relocalització, terciarització i clusterització d'activitats econòmiques. Es tracta de projectes finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya.

Els seus interessos de recerca són, d'una banda, l'economia regional i urbana, concretament la demografia i la localització empresarial, on s'ha centrat en empreses tecnològiques i creatives; i, d'altra banda, l'organització industrial i el creixement empresarial.