Esteu aquí

Contacte
Martínez Zorrilla, David
ORCID: 
0000-0002-0967-6096

La seva activitat docent i de recerca se centra en l'àmbit de la filosofia del dret i camps afins (teoria general del dret, filosofia moral, teories de la justícia, metodologia jurídica i argumentació, lògica deòntica, etc.). 

Més en concret, la seva activitat de recerca s'ha centrat fonamentalment en l'estudi dels conflictes normatius i sobretot dels dilemes morals i les col•lisions entre principis jurídics (com ara els drets fonamentals constitucionals) i la ponderació com a mecanisme de resolució. També ha fet recerca i publicacions sobre argumentació jurídica, fonamentació teòrica dels drets humans i, darrerament, sobre l'aplicació de la intel•ligència artificial als processos de presa de decisions jurídiques.


Activitat R&I