Esteu aquí

Contacte
Martínez Argüelles, M. Jesús
ORCID: 
0000-0002-5331-3460

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca Empresa) per la Universitat d’Oviedo, màster en Economics per la UPF, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB i màster en Qualitat Industrial per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Actualment, és professora agregada dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, on imparteixdocència en l'àmbit de l'organització d'empreses i ha estat directora de la diplomatura deCiències Empresarials (2006-2009) i del grau d’Administració i Direcció d'Empreses des de la seva posada en funcionament fins al 2016. Actualment, és directora dels Estudis d'Economia i Empresa, on va exercir com a sotsdirectora de docència del 2016 al 2019.

L'activitat R+D+I de la investigadora M. Jesús Martínez se centra en l'estudi de la qualitat del servei en entorns virtuals d'aprenentatge des de la prespectiva de l'usuari (estudiant). Es tracta d'identificar les variables que els estudiants consideren rellevants a l'hora de qualificar, com a excel·lent, el servei prestat per una universitat virtual. Així com les escales més adients per a avaluar aquest servei. A més, centra part de la seva recerca en l'estudi de l'us del feedback formatiu online, aquest anàlisi està enfocat a l'us de les TIC per a realitzar un feedback que sigui sostenible en aules de més de 70 estudiants. Els seus principals interessos de recerca són l'anàlisis de la qualitat del servei en entorns virtuals d'aprenentatge, l'ús de l'e-learning a l'empresa, la millora del feedback formatiu, i l'estudi dels grups de treball virtuals. També està especialitzada en l'organització d'empreses. És membre del grup d'R+D+I MeL (Management & eLearning) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis