Esteu aquí

Contacte
Marco Simó, Josep Maria
ORCID: 
0000-0002-7896-1288

L'activitat R&I de l'investigador Josep Maria Marco-Simó se centra en l’estudi dels processos de provisió de serveis, sistemes i tecnologies de la informació (SSTI).

Treballant indistintament en casos del sector públic i del sector privat, d’una banda té especial interès en la selecció de proveïdors d’SSTI i en la gestió de la relació amb aquests. I d’una l’altra, en el disseny i implantació de solucions tecnològiques i organitzatives des d’una perspectiva estratègica.

En un altre ordre de coses, també fa recerca sobre experiències i disseny curricular en l’àmbit de les TIC, i més recentment sobre l’aplicació de la ciència de dades en l’anàlisi de comportaments socials.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis