Esteu aquí

Contacte
March Corbella, Hug
ORCID: 
0000-0003-2549-0803

Professor agregat dels Estudis d'Economia i Empresa, i investigador del grup de recerca Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab, 2017 SGR 1351) de l'InternetI nterdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. Llicenciat en Ciències Ambientals (UAB, 2005) i doctor en Ciències Ambientals (UAB, 2010).

La seva contribució acadèmica se situa en el camp dels estudis urbans, la geografia i l'ecologia política urbana, iaspira, a grans trets, a entendre els diferents processos (tecnològics, sociodemogràfics, politicoeconòmics) que influencien la governança socioambiental urbana.

L’activitat d’R&I de l’investigador Hug March Corbella se centra en l’anàlisi dels nous paradigmes de sostenibilitat urbana (ciutat intel·ligent o smart city, resiliència, agricultura urbana, etc.), els canvis en la governança i l’economia política dels recursos naturals, especialment centrant-se en els recursos hídrics.

Els seus principals interessos de recerca són l’ecologia política urbana, la gestió urbana de l’aigua, la circulació dels discursos de sostenibilitat urbana amb diferents escales geogràfiques i la seva materialitat, i també l’economia política del cicle hidrològic, en especial els processos de financerització del medi ambient i l’emergència de noves tecnologies de subministrament. També està especialitzat en història ambiental urbana, més concretament en els vincles entre urbanització, cicle hidrològic i sequera i en economia ecològica. D’altra banda, li interessen els vincles entre canvi climàtic i recursos hídrics, la percepció ciutadana i les estratègies d’adaptació, especialment en zones turístiques..

És membre del grup de recerca T.URBA LAb (Laboratori de Transformació Urbana i Canvi global) de la UOC.

 

Activitat R&I