Esteu aquí

Contacte
Macip Maresma, Salvador
ORCID: 
0000-0003-1963-8840

L'envelliment progressiu de la població fa que cada cop sigui més urgent entendre els processos biològics que determinen la pèrdua progressiva de funció dels òrgans associada amb l'edat, per poder trobar estratègies que permetin millorar l'estat de salut en les darreres fases de la vida. 

Al meu laboratori estudiem les bases moleculars i cel•lulars de l'envelliment i proposem estratègies que puguin incidir en aquest fenotip, usant estratègies que van des de la nanotecnologia fins a la manipulació nutricional, per tal de poder-les aplicar in vivo en estudis preclínics. 

D'altra banda, estudiem també la resposta de les leucèmies de cèl•lules B als tractaments actuals per determinar com i per què apareixen resistències i poder proposar tractaments alternatius (combinacions de fàrmacs, teràpies personalitzades...) que puguin ser més eficaços.


Activitat R&I