Esteu aquí

Contacte
Lopez Borrull, Alexandre
ORCID: 
0000-0003-1609-2088

L'activitat R&I de l'investigador Alexandre López-Borrull se centra en l'estudi dels diversos processos relacionats amb el coneixement científic.

Es tracten temes com els mecanismes de generació i transmissió de coneixement al si de grans projectes científics internacionals (big science), l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en ciència (e-research) i els processos de comunicació i difusió de la recerca científica, incloent els dipòsits digitals, les revistes científiques i els congressos acadèmics, el factor d'impacte i l'open access. També s'estudia la transferència de coneixement científic cap a la societat i el seu paper en els processos d'innovació. La recerca es du a terme amb l'ajut de tècniques bibliomètriques i cienciomètriques i l'anàlisi d'informació qualitativa. Els altres interessos es basen en les fonts d'informació i la seva evolució des de l'aparició del món web, incloent revistes electròniques, open access i els aspectes legals de la informació digital.

Dins del grup d'R&I KIMO, (Gestió d'informació i Gestió del coneixement a les organitzacions) de la UOC, els canvis produïts en la forma que es fa recerca, e-research, Big Science, megajournals, Open Data, i altres aspectes lligats a com la Ciència i la Recerca estan canviant la seva forma de fer. L'activitat del grup KIMO, acreditat com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya, es desenvolupa en l'àmbit de la gestió de la informació i del coneixement a les organitzacions. El grup està format per vuit investigadors, sis dels quals són doctors. L'enfocament de la recerca del grup és clarament interdisciplinària, aspecte afavorit per les diverses procedències acadèmiques dels seus membres (informació i documentació, organització d'empreses, management, enginyeria i ciències naturals).

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis