Esteu aquí

Contacte
Lalueza Bosch, Ferran
ORCID: 
0000-0002-7010-9795

Investiga la comunicació en les organitzacions, especialment la que es vehicula per mitjà d'internet i, en particular, a les xarxes socials. Entén la comunicació com un instrument estratègic al servei de la capacitat persuasiva d'empreses, institucions i tota mena d'entitats en un context canviant i propens a generar situacions de crisi si els riscos no es gestionen de manera adient.

És membre de la Comissió Acadèmica del doctorat d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC. Col·labora molt activament amb els mitjans de comunicació social com a activitat de transferència del coneixement i també dirigeix la revista divulgativa dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació d'aquesta universitat (COMeIN) des de la seva fundació.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis