Esteu aquí

Contacte
Hernàndez Encuentra, Eulàlia
ORCID: 
0000-0002-0319-861X
L’activitat d’R&I de la investigadora Eulàlia Hernández i Encuentra té com a objectiu principal l’estudi dels aspectes psicològics vinculats a l’ús de les TIC en relació amb la salut i la qualitat de vida de les persones.
 
Les seves línies de treball actuals estan vinculades a la promoció de la salut mitjançant internet en diferents grups i condicions de salut (dolor crònic, adolescents, gent gran, cuidadors), tant pel que fa al coneixement dels ciutadans usuaris o potencials usuaris de salut a la xarxa com pel que fa al disseny d’intervencions TIC per a millorar la salut i qualitat de vida. Les línies de recerca prèvies a la UAB i la URL estan relacionades amb aspectes psicoeducatius i culturals.
 
Participa en diferents activitats i projectes en col·laboració amb altres institucions i centres de recerca nacionals i internacionals, i els resultats de la seva recerca contribueixen no solament a la millora de la qualitat de vida de les persones, sinó també a orientar les administracions en l’ús de les TIC per a la promoció de la salut en la seva accepció més àmplia.
 
Coordina el grup de recerca PSiNET (Psicologia, Salut i Xarxa) de la UOC, grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR2018-389).


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis