Esteu aquí

Contacte
Guitert Catasús, Montse
ORCID: 
0000-0001-8144-7629

L’activitat d’R&I de la investigadora Montse Guitert Catasús és investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge obert, flexible i en línia amb la finalitat de transformar i millorar la pràctica educativa. 

En el marc del grup de recerca Edul@b, estudia com institucions, organitzacions, mestres i administradors s’enfronten a aquests nous escenaris, especialment els mediats per les tecnologies digitals, per tal d’anticipar-se als canvis i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Es considera els estudiants com a aprenents al llarg de tota la vida (des de l’escola fins a la jubilació) com a ciutadans i professionals.

Els seus principals interessos de recerca són l’aprenentatge col•laboratiu en xarxa, la docència en línia i la formació en usos i aplicacions de les tecnologies digitals per a diferents àmbits i nivells educatius. A aquests cal sumar-hi la formació, avaluació i acreditació en competències digitals i les ecologies d’aprenentatge com a base per al desenvolupament professional.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis