Esteu aquí

Contacte
González Balletbó, Isaac
ORCID: 
0000-0003-0817-6919

L'activitat R&I de l'investigador Isaac González Balletbó se centra en l'estudi de la producció social de la subjectivitat en la cultura contemporània des de les perspectives dels estudis culturals, la sociologia i la història de la cultura, la filosofia, els mitjans de comunicació, i la història i la teoria de l’art.

Amb la mirada transversal que aporta l'experiència en recerca teòrica i empírica en els camps de l'art, la cultura popular i la cultura corrent, així com la participació en debats socials sobre la cultura, la recerca se centra en la transformació del lligam entre cultura i societat com a conseqüència del desenvolupament de la societat de consum i dels mitjans tecnològics en la societat contemporània i el capitalisme global.

És membre del grup d'R&I PROTCIS, (Processos d'obertura i tancament culturals i socials) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis