Esteu aquí

Contacte
Gálvez Mozo, Anna
ORCID: 
0000-0003-4195-4823

L’activitat d’R&I de la investigadora Ana Gálvez Mozo se centra en dos interessos de recerca principals:

- El primer consisteix a analitzar com els nous models laborals (caracteritzats per la precarietat i la flexibilitat laboral) afecten i configuren la vida dels treballadors i els seus projectes de vida.

- El segon estudia la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i les seves implicacions de gènere.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis