Esteu aquí

Contacte
Gil Seaton, Ayllen

La seva docència se centra en tres assignatures: Dret processal civil I i II, i Treball final de grau.

L'assignatura de Dret processal civil I, amb la qual s'inicia l'estudi de la matèria, ofereix una visió global del procés civil de declaració i aprofundeix en l'anàlisi dels conceptes bàsics del procés, els actes processals i les diferents fases del judici.

L'assignatura de Dret processal civil II, amb la qual culmina l'estudi del procés civil, se centra en l'anàlisi particular de l'execució i les mesures cautelars. Així mateix, aborda l'estudi de la jurisdicció voluntària i el concurs de creditors.

L'assignatura Treball final de grau consisteix a fer un treball sobre un tema d'interès acadèmic específic.

Forma part de la seva tasca orientar els estudiants i buscar un tutor extern que s'ajusti a les seves necessitats. En totes les assignatures s'encarrega de supervisar i actualitzar els recursos que els estudiants tenen a la seva disposició per desenvolupar satisfactòriament el seu aprenentatge.

La seva activitat de recerca s'orienta a l'estudi del dret processal i els mecanismes de resolució de conflictes. En particular, la seva recerca s'ha centrat en l'estudi de l'arbitratge com a mecanisme de resolució de conflictes i de l'arbitratge de disputes de propietat industrial, amb vista a oferir una perspectiva de solució eficaç d'aquestes controvèrsies. També està interessat en l'estudi de l'aplicació de noves tecnologies en la resolució de conflictes per mitjà de l'arbitratge.


Activitat R&I