Esteu aquí

Contacte
Garcia Albero, Jordi
ORCID: 
0000-0001-7887-8380

L'activitat R+D+i de l'investigador Jordi García Albero s'emmarca en l'estudi de les intervencions judicials de les comunicacions electròniques en el procés penal, particularment, en els requisits de legalitat constitucional i ordinària per l'adopció de la mesura restrictiva; l'execució de la diligència d'interceptació; la incorporació i pràctica del resultat de la mesura al plenari; i finalment la valoració del mitjà probatori electrònic.

Els seus principals interessos de recerca són l'estudi de la incidència de les noves tecnologies en el dret processal, amb caràcter general, l'ús dels mitjans electrònics en el procés, i particularment, la prova digital o electrònica.

És membre del grup d'R+D+I INTERDRET, (Dret d'Internet) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis