Esteu aquí

Contacte
Garay Tamajón, Lluís Alfons
ORCID: 
0000-0002-4209-3319

L'activitat d'R&I de l'investigador Lluís Garay Tamajón se centra en l'anàlisi de la transformació del sector turístic. Aquesta activitat va ser iniciada a partir de l'elaboració de la seva tesi doctoral, relacionada amb l'estudi historicoeconòmic del desenvolupament turístic a Catalunya i va continuar amb l'observació de la transformació de diferents productes o tipologies turístiques, com ara el turisme rural o el turisme de creuers. A dia d'avui se centra en els següents àmbits: 

1) Anàlisi de les motivacions i engagement dels usuaris a les comunitats virtuals de marques turístiques,

2) Anàlisi de les motivacions, la implementació i els impactes de les polítiques de responsabilitat social corporativa en l'empresa turística 

3) Estudi dels moviments de resistència al capitalisme de plataforma turístic a les destinacions urbanes.

Actualment és el coordinador del grup de recerca NOUTUR (Noves perspectives en turisme i oci) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis