Esteu aquí

Contacte
Fitó Bertran, Angels
ORCID: 
0000-0002-7782-7685

L'objecte principal de l'activitat de recerca de la investigadora Àngels Fitó Bertran és, d'una banda, l'anàlisi de l'impacte dels preceptes normatius en matèria comptable i financera en els estats financers de les empreses i les conseqüències que se'n deriven i, de l'altra, l'estudi dels aspectes derivats de la implantació de sistemes de gestió empresarial.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis