Esteu aquí

Contacte
Fiori, Mirela
ORCID: 
0000-0002-4658-7711

Mirela Fiori és arquitecta urbanista, doctora en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (menció honorífica cum laude) i màster d'Arquitectura dels Nous Entorns per la mateixa universitat i de Gestió de la Ciutat per la Universitat de Barcelona.


Des de l'any 2006 treballa a la Universitat Oberta de Catalunya. És directora del màster universitari de Ciutat i Urbanisme des del 2012. Forma part de l'equip editorial d'URBS, Revista d'Estudis Urbans i Ciències Socials, i del Comitè de Direcció del Congrés Internacional d'Internet, Dret i Política (UOC).


 Els seus interessos de recerca són multidisciplinaris i se centren, principalment, en els impactes socials i econòmics dels processos de transformació urbana, especialment la gentrificació i la segregació urbana, així com en les polítiques, instruments, estratègies o iniciatives ciutadanes dirigits a contrarestar aquests impactes. A més, també té interès en la innovació pedagògica i l'impacte social en l'ensenyament superior.