Esteu aquí

Contacte
Ficapal Cusí, Pilar
ORCID: 
0000-0003-0020-1796

L’activitat d’R&I de la investigadora Pilar Ficapal Cusí comprèn des de l’anàlisi dels determinants de l’eficiència de l’organització, fins a l’anàlisi de les implicacions del canvi tecnològic i organitzatiu sobre les persones (ocupabilitat) i sobre la qualitat del treball. En aquest sentit, la seva recerca actual se centra en:

1) l’estudi de les dimensions explicatives de l’ocupabilitat,

2) la qualitat del treball,

3) les transformacions de l’organització del treball i les noves pràctiques de recursos humans, i

4) la construcció i validació d’instruments per a mesurar diferents aspectes del comportament humà i organitzatiu.

 

És membre del grup de recerca i2TIC (Investigació Interdisciplinària sobre les TIC).

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis