Esteu aquí

Contacte
Fernández García, Antonio
ORCID: 
0000-0003-1382-4407

La seva activitat de recerca se centra actualment en els estadis previs al contracte de treball, en concret, en les tres vessants següents: polítiques actives d’ocupació, especialment el foment de la contractació per compte aliè i l’emprenedoria dels grups amb més dificultats d’inserció laboral; la intermediació laboral, el reclutament i la selecció de personal a l’empresa privada, amb especial referència a l’ús d’eines digitals; finalment, els drets fonamentals afectats per les anteriors, especialment el dret a la no-discriminació, la intimitat i la protecció de dades de caràcter personal.

En aquest sentit, les seves publicacions i participacions en projectes competitius, congressos i jornades tenen un caràcter interdisciplinari (dret del treball, Seguretat Social, relacions laborals, gestió de recursos humans, sociologia, etc.) i la coordinació amb l’equip hi és fonamental. 

És membre del grup d’R&I TAXLABOR (Fiscalitat, Relacions Laborals i Empresa) de la UOC.


 

Activitat R&I