Esteu aquí

Contacte
Fernández-Ardèvol, Mireia
ORCID: 
0000-0002-6938-1943

L’activitat d’R&I de la investigadora Mireia Fernández Ardèvol se centra en l’anàlisi de la influencia de comunicació digital mòbil en les nostres societats. En particular, les seves àrees d’interès són les següents:

a) Envelliment i tecnologies digitals: anàlisi de les pràctiques quotidianes de les persones grans, posant-les en el centre de la recerca i defugint aproximacions assistencials o de salut. 
b) Desenvolupament i divisòries digitals: estudi de les (noves) formes d’exclusió digital i de la seva evolució, amb focus especial a Amèrica Llatina. 
c) Dades massives (big data): avaluació de les oportunitats i reptes que sorgeixen de l’actual entorn digital hiperdadificat, amb particular interès en els biaixos i les dinàmiques discriminatòries envers determinats col·lectius.

És codirectora del grup de recerca CNSC (Communication Networks & Social Change) de la UOC.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis