Esteu aquí

Contacte
Ferinu Sanz, Laura
ORCID: 
0000-0001-8194-9311

L'activitat actual gira entorn de la integració audiovisual de la parla en infants bilingues amb trastorn específic del llenguatge (TEL). Aquesta línia de recerca se centra en infants bilingües (català-espanyol) amb TEL, amb l'objectiu d'observar si en tasques de reconeixement de paraules presentades de manera auditiva, audiovisual o sobrearticulada manifesten un patró de mirada i de rendiment diferent en comparació amb els grups de control, fent ús de la tècnica de registre de moviments oculars.

També l’interessa saber com les dificultats fonològiques i lèxiques poden afectar la integració audiovisual de la parla, si hi ha diferències a l'hora de processar paraules en la llengua predominant i el tipus d'afectació en el llenguatge.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis