Esteu aquí

Contacte
Esteve Gibert, Núria
ORCID: 
0000-0003-2408-5849

És professora agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC des del setembre de 2018. Es va doctorar l'any 2014 a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) i posteriorment ha estat investigadora postdoctoral del Brain and Language Research Institute de la Universitat d'Ais-Marsella i del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) de la Universitat de Barcelona.

La seva recerca se centra a investigar l'adquisició del llenguatge, tant de la llengua materna com de les llengües estrangeres.

Li interessa especialment analitzar com els infants aprenen a fer servir els aspectes orals del llenguatge (la prosòdia de la parla, la gestualitat corporal, el context visual) per expressar les seves intencions comunicatives i per comprendre les dels altres. També investiga la integració entre input auditiu, visual i tàctil en el llenguatge dels infants i els adults. Utilitza tècniques experimentals per avaluar la percepció, la producció i el processament del llenguatge, com ara el seguiment ocular (eye tracking), les tasques act-out o les elicitacions de produccions semicontrolades.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis