Esteu aquí

Contacte
Escobar Rivera, Dalilis
ORCID: 
0000-0003-1642-2809

Doctora en Dret, Economia i Empresa per la Universitat de Girona, amb mencióinternacional. Màster en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Matemàtica Aplicada i Informàtica per a l'Administració per la Universitat d'Holguín (Cuba) i en Enginyeria Informàtica també per la Universitat d'Holguín. Actualment, és professora lectora de la UOC.La seva activitat acadèmica se centra en assignatures de l'àmbit de la gestió de la qualitat, la gestió ambiental, elsriscos laborals i la responsabilitat social. Anteriorment era professora associada del Departament d'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dela Universitat de Girona, on també duu a terme la seva recerca predoctoral mitjançant una beca del Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya.

La seva activitat d'R+D se centra principalment en l'àmbit delcomportament del consumidor en el sector turístic. També investiga els comportaments postconsum en entorns d'economia col·laborativa. Com a conseqüència, els seus estudis s'han centrat aanalitzar el delit delconsumidor en elsallotjaments turístics i elsserveis de restauració, amb l'objectiu d'entendre els factors que determinen aquest comportament específic.

La innovació docent i la qualitat de l'ensenyamenttambé formen part important dels seus interessos de recerca i la seva trajectòria acadèmica. En aquests àmbits, estudia la satisfacció dels estudiants en el context universitari.

Des del 2016, és membre del grup de recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció (GREP) de la Universitat de Girona, amb el qual continua col·laborant.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis