Esteu aquí

Contacte
Corrons Giménez, August Francesc
ORCID: 
0000-0003-3629-6475

Doctor en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional perla Universitat Jaume I (UJI). Màster interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament per la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat de València (UV) i l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Màster en Gestió i Direcció d'Empreses per l'Institut de Directius d'Empresa (IDE). Enginyer de Camins, Canals i Ports, i enginyer tècnic d'Obres Públiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Des del 2010 és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en l'àmbit docent de la responsabilitat social corporativa, l'organització d'empreses i la prevenció de riscos laborals.

L’investigador August Francesc Corrons fa recerca transversal i inclusiva en relació amb les transformacions que es produeixen a la societat, particularitzant en els agents de canvi que representen les comunitats informals i les organitzacions formals, sobretot des de l’àmbit turístic. Els dos pilars en els quals se sustenta la recerca són les TIC i la sostenibilitat.

És membre del grup de recerca NOUTUR (Noves Perspectives en Turisme i Oci).

Activitat R&I