Esteu aquí

Contacte
Carrion Ribas, Carme
ORCID: 
0000-0003-1479-7551
La recerca de Carme Carrión se centra en els punts següents:
 
  • Disseny, implementació i avaluació de solucions digitals en l’entorn de la salut per a optimitzar l’eficàcia, l’eficiència i la seguretat de les intervencions adreçades tant a professionals de la salut com a pacients i ciutadans sans. 
  • Avaluació de l’impacte social de diferents intervencions en salut. 
  • Elaboració i validació d’eines que ens permetin mesurar i avaluar els diferents components de les intervencions en salut digital.
  • Salut digital i salut global.

 

Activitat R&I