Esteu aquí

Contacte
Cardona Valles, Mariona

Estudio les interaccions normatives i judicials entre règims especials de dret internacional i els meus camps d'especialitat són el dret internacional dels drets humans, el dret de l'Organització Mundial del Comerç i el dret internacional d'inversions. Concretament, en la meva investigació he estudiat les limitacions intrínseques i extrínseques que presenta el sistema internacional de drets humans per garantir la protecció d'aquests drets enfront d'impactes causats per l'activitat empresarial.

Així mateix, estudio l'impacte de les normatives de comerç internacional i protecció d'inversions internacionals i les decisions dels seus òrgans en la protecció mediambiental i de drets humans. Actualment estic iniciant una línia d'investigació en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible i la fragmentació del dret internacional.