Esteu aquí

Contacte
Cardenal Izquierdo, Ana Sofía
ORCID: 
0000-0002-1540-8004

La seva activitat de docència se centra en la política comparada i en la metodologia de les ciències socials. En particular, fa anys que imparteix un curs de política comparada en un grau de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) centrat en l'estudi comparat dels règims polítics. A la UOC és responsable de diverses assignatures metodològiques i de política comparada, principalment del màster universitari d'Anàlisi Política (MUAP). També ha impartit cursos de doctorat sobre metodologia de la recerca en ciències socials. 

La seva activitat de recerca s'ha centrat, en els darrers deu anys, en l'estudi dels efectes de les tecnologies i els mitjans digitals en les actituds, la formació d'opinió i el comportament polític. Sobre aquests temes té diverses publicacions en revistes científiques internacionals (Journal of Computer-Mediated Comunication, International Journal Press/Politics, European Journal of Communication, International Journal of Public Opinion Research...).


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis